Uthyrningspolicy

Våra bostadsuthyrare arbetar efter en gemensam uthyrningspolicy och denna finns till för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. För att söka en lägenhet ska våra grundkrav uppfyllas och kunna styrkas.

Grundkrav

Den/de sökande:

 • ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
 • ska ha en fast inkomst. Inkomsten ska kunna styrkas med intyg. Bedömningen av inkomsten grundas på Konsumentverkets riktlinjer som säger att ca 1/3 av bruttoinkomsten bör gå till hyra. Som fast inkomst räknas följande:
  • Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
  • Inkomst genom egen näringsverksamhet.
  • Ålderspension.
 • får ej förekomma i belastningsregistret.
 • får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder. En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:
• 1 rum och kök, max två personer
• 2 rum och kök, max tre personer
• 3 rum och kök, max fem personer
• 4 rum och kök, max sex personer
• 5 rum och kök eller större, max åtta personer

 

Internt byte

Hyresgäst som önskar byta lägenhet bör ha bott minst 12 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas om det finns särskilda skäl för bytet.

För att en hyresgäst ska få flytta till ett annat boende hos LJ Fastigheter gäller följande:

 • Ingen hyresskuld för den nuvarande lägenheten.
 • Inkomstprövning om hyran för den nya bostaden är högre.
 • Anmälan om störningar i boendet samt upprepade sena betalningar kan vara skäl att neka till bytet.
 • Besiktningen av lägenheten måste vara godkänd och eventuella brister ska vara åtgärdade för att bytet ska godkännas.

Viktigt att veta är att en eventuell parkeringsplats inte medföljer vid ett byte.

Uthyrning av lägenhet

Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.

Erbjuds du en visning har du en vecka från erbjudandet till dess att du måste lämna besked. Erbjudande om att titta på en lägenhet går ut till upp till 20 intressenter samtidigt. Därmed är det viktigt att agera snabbt.

Vi önskar hålla vår bostadskö aktiv. Tackar du nej till många lägenheter på kort tid pausas du i kön. Svarar du inte på våra utskick raderas du per automatik, därför är det viktigt att svara även när du inte är intresserad av en lägenhet du fått erbjudande om.

Det inflyttningsdatum som anges på kontraktet är bindande för båda parter. Uppsägningstiden är alltid tre månader, med några få undantagsfall. Vi kan ej utlova kortare tid än så vid uppsägning.